Općina Vrbanja

Cijenik odvoza otpada :

Cjenik stupa na snagu po sedam dana od objave na stranicama davatelja usluge.

Prosječna obveza korisnika javne usluge u obračunskom razdoblju sadrži minimalnu cijenu javne usluge i dva pražnjenja spremnika zapremine 240 litara te PDV od 13% i iznosi 38,43 Kn
Volumen spremnika Nova mjesečna obvezna
minimalna naknada (kn)
Nova cijena za
jedno pražnjenje (kn)
Bez
PDV-a
Iznos
PDV-a
Sa
PDV-om
Cijena
bez PDV-a
Iznos
PDV-a
Cijena
s PDV-om
Fizičke osobe
120 litara 25,00 3,25 28,25 3,50 0,46 3,96
240 litara 4,50 0,59 5,09
770 litara 50,00 6,50 56,50
1100 litara 150,00 19,50 169,50
5 m3 500,00 65,00 565,00
10 m3 1.000,00 130,00 1.130,00
Dodatni odvoz biorazgradivog otpada 80L 7,42 0,96 8,38
Dodatne vreće za otpad 120 litara 10,00 1,30 11,30
Dodatne vreće za plastiku 10,00 1,30 11,30
Mjesečni odvoz recikliranog otpada U cijeni obvezne minimalne naknade
Odvoz glomaznog otpada 2 puta godišnje do 5 m3 U cijeni obvezne minimalne naknade