Utorak, 04.10.2022. godineOBAVIJEST
Poduzeće Strunje-Trade d.o.o. obavještava korisnike usluga o zabrani odlaganja otpada životinjskog porijekla u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnog otpada. Otpad životinjskog porijekla korisnici su dužni zbrinuti na zakonski dopušten način.
Sukladno Zakonu i Odlukama općinskih vijeća korisniku usluga koji se ne bude pridržavao navedene zabrane naplatiti će se novčana kazna u propisanom iznosu.OBAVIJEST
Molimo korisnike da uplate dugovanja za odvoz komunalnog otpada,ili ćemo biti prisiljeni objaviti javno imena dužnika.

Korisnici Općine Privlaka
Obračunato HRK: 1.385.681,72
Uplaćeno HRK: 1.297.645,96
Dug građana HRK : 88.035,76

Tvrtka Strunje-Trade d.o.o. je osnovana 1996. godine. Osnovna djelatnost poduzeća je sakupljanje neopasnog otpada. Sjedište poduzeća i skladište neopasnog otpada nalazi se na adresi: Bana Josipa Šokčevića 153, 32251 Privlaka.